مردی از خورشید...

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

*   *   *   *   *

او خواهد آمد

سوار بر اسب سفیدی که من در خواب دیده ام

او خواهد آمد

از تبار طاها و از سرزمین خورشید

او خواهد آمد

چون راستگوترین فرستاده خدا روزی گفت:

او خواهد آمد

*   *   *   *   *

پ.ن١:

اعتقاد به یک منجی حتی اگر بعید باشه، زیباست و آرامش بخش

پس

او خواهد آمد

پ.ن٢:

میلاد منجی بر شما مبارک باد...هوراهورادلقکهورا

پ.ن٣:

راستی ساعت 12:34:56 امروز (9/8/7) یادتون نره!چشمک (که میشه:123456789 !زبان)

پ.ن۴:

من امروز کشیک هستم و از ساعت 8 صبح سر کار!خنثی

/ 0 نظر / 8 بازدید