خاطره دور

اینجا آسمون دل منه... ممکنه یه روز آفتابی باشه و یه روز ابری ... ولی دلم می خواد همیشه بدون چتر همراهیم کنی...ه

آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
14 پست
دی 87
16 پست
آذر 87
19 پست
آبان 87
11 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
1 پست
الی
1 پست
امید
1 پست
ملت
1 پست
سبز
1 پست
دادن
1 پست
ندادن
1 پست
خاطرات
1 پست
دوشهر
1 پست
نمیشه
1 پست
سحری
1 پست
کتاب
3 پست
خداحافظی
1 پست
جن_و_پری
1 پست
سکوت
1 پست
قفس
1 پست
عید_مبعث
1 پست
اگر
1 پست
خاطره
1 پست
تالیا
1 پست
روز_پدر
1 پست
باران
1 پست
آرزو
2 پست
خرمشهر
1 پست
رقابت
1 پست
خام_نه_ای
1 پست
انسان
1 پست
دریا
1 پست
جنگل
1 پست
پیمان
1 پست
ابدی
1 پست
ایران
1 پست
انتخابات
1 پست
تولد
2 پست
صداقت
1 پست
شریعتی
1 پست
معلم
1 پست
مطهری
1 پست
تینا
1 پست
سوار
1 پست
بی_اسب
1 پست
غرور_ملی
1 پست
سعدی
1 پست
جلال
1 پست
جومونگ
1 پست
و_خودم!
1 پست
نیلوفر
1 پست
آینده
1 پست
زندگی
1 پست
دایی
1 پست
نوربخش
1 پست
شادی
1 پست
رنگ
1 پست
طلا
1 پست
جنس
1 پست
خاتمی
2 پست
انصراف
1 پست
نیکوکاری
1 پست
پاداش
1 پست
شهرهرت
1 پست
تلویزیون
1 پست
دولت
1 پست
کلیه
1 پست
یا
1 پست
امید!؟
1 پست
303
1 پست
زیبایی
1 پست
دیدن
1 پست
درنگ
1 پست
حساب
1 پست
کوچه
1 پست
یکطرفه
1 پست
غافلگیری
1 پست
من
1 پست
تو
1 پست
و_قهوه!
1 پست
انقلاب
1 پست
بازنشسته
1 پست
پرید
1 پست
نیست
1 پست
هواپیما
1 پست
کویر
1 پست
کیش
1 پست
نماز
1 پست
کرمانشاه
1 پست
کلاغ
1 پست
کریسمس
1 پست
یک_ثانیه
1 پست
مهربانی
1 پست
موبایل
1 پست
نهادینه
1 پست
کاتب
1 پست
هیزم_شکن
1 پست
کردان
1 پست